รายงานสภาพน้ำ แม่น้ำมูล
22  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06:00 น.

 

 
176.38   162.32   152.94   131.56 123.28   117.51   111.20   111.17   106.78
0.96   0.17   0.00   ** **   **   **   **   24

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง