รายงานสภาพน้ำฝน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เลือกวันที่
PDF CSV คำอธิบายสีของข้อมูล

อธิบายสีของข้อมูล


ฝนเล็กน้อย
ฝนปานกลาง
ฝนหนัก
ฝนหนักมาก
Close ×
ที่ สถานี บ้าน อำเภอ จังหวัด ฝนสูงสุด
ที่เคยเกิด
มม.
ปริมาณฝน-มม.(วันที่) เฉลี่ยราย
สัปดาห์
อยู่ใน
เกณท์
เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
18
พ.ค.
2567
19
พ.ค.
2567
20
พ.ค.
2567
21
พ.ค.
2567
22
พ.ค.
2567
23
พ.ค.
2567
24
พ.ค.
2567
ลุ่มน้ำฝนเหนือเขื่อนลำตะคอง
1 บ้านหนองจอก หนองจอก ปากช่อง นครราชสีมา 124.0
0.0
0.0
0.0
87.5
20.2
9.0
0.0
16.7
2 ฟาร์มโชคชัย 4 ฟาร์มโชคชัย 4 ปากช่อง นครราชสีมา 131.0
0.0
0.0
0.0
0.0
37.0
2.0
4.0
6.1
3 บ้านคลองยาง คลองยาง ปากช่อง นครราชสีมา 109.5
26.6
0.0
14.9
89.7
3.8
7.8
0.0
20.4
4 บ้านหนองไทรใต้ หนองไทรใต้ ปากช่อง นครราชสีมา 147.2
1.6
5.2
14.0
40.8
3.5
6.0
0.0
10.2
5 บ้านหนองกะโตวา หนองกะโตวา ปากช่อง นครราชสีมา 131.0
0.0
0.0
0.0
50.0
5.0
0.0
0.0
7.9
6 บ้านบ่อน้ำทิพย์ บ่อน้ำทิพย์ ปากช่อง นครราชสีมา 101.8
15.5
0.0
0.0
55.2
4.5
0.0
0.0
10.7
7 เขาใหญ่ ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร เมือง นครนายก 125.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8 M.43A บ้านท่ามะปรางค์ ปากช่อง นครราชสีมา -
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9 M.199 บ้านขนงพระเหนือ ปากช่อง นครราชสีมา -
0.0
0.0
0.6
1.8
1.8
0.6
0.0
0.7
10 M.183B บ้านหินเพิง ปากช่อง นครราชสีมา -
14.0
0.0
0.5
51.5
2.0
21.5
0.0
12.8
ลุ่มน้ำฝนท้ายเขื่อนลำตะคอง
1 เขื่อนลำตะคอง (M.38C) คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 162.4
0.8
6.5
0.0
54.4
25.7
22.3
0.0
15.7
2 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ เลิศสวัสดิ์ สีคิ้ว นครราชสีมา 160.0
1.9
20.6
0.0
49.2
4.0
47.3
0.0
17.6
3 ประปาบ้านทรัพย์ทวี ทรัพย์ทวี สีคิ้ว นครราชสีมา 168.5
3.5
8.5
0.0
30.5
5.3
4.5
0.0
7.5
4 อบต.กฤษณา กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา 112.0
0.0
34.4
0.0
35.3
33.2
58.2
0.0
23.0
5 อบต.บ้านหัน หัน สีคิ้ว นครราชสีมา 127.3
7.0
17.0
0.0
45.0
0.0
106.5
0.0
25.1
6 โรงเรียนบ้านโนนกุ่ม โนนกุ่ม สีคิ้ว นครราชสีมา 132.0
4.9
14.6
4.6
74.4
1.2
131.7
0.0
33.1
7 อ่างเก็บน้ำซับประดู่ มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 118.5
23.0
7.0
2.0
85.0
0.0
105.5
0.0
31.8
8 โรงเรียนบ้านหนองม่วง หนองม่วง สูงเนิน นครราชสีมา 126.4
43.0
11.5
26.5
47.0
0.0
26.6
0.0
22.1
9 อนามัยบ้านหนองตะไก้ หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 118.5
3.4
1.2
31.3
25.1
0.8
32.7
0.0
13.5
10 สถานีอนามัยมะเกลือเก่า มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 122.8
4.5
2.7
35.8
2.7
0.0
11.8
0.0
8.2
11 บ้านโกรกกระหาด โกรกกระหาด ขามทะเลสอ นครราชสีมา 117.9
0.0
19.2
4.0
48.0
0.0
10.8
0.0
11.7
12 สนามกีฬา 80 พรรษา แสนสุข เมือง นครราชสีมา 142.0
1.7
6.3
0.0
40.0
0.0
32.0
0.0
11.4
13 ศูนย์อุทกฯ ดอน เมือง นครราชสีมา 170.8
4.6
9.8
9.0
24.3
0.5
42.8
0.0
13.0
ลุ่มน้ำฝนเหนือเขื่อนลำพระเพลิง
1 หน่วยพิทักษ์คลองปลากั้ง คลองปลากั้ง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 135.5
0.0
0.0
2.4
9.5
1.8
11.7
0.0
3.6
2 ห้วยโกรกเด้ โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 149.4
0.0
0.0
0.0
100.7
20.0
20.0
0.0
20.1
3 บ้านท่าน้ำซับ ท่าน้ำซับ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 155.8
0.0
0.0
6.1
94.8
6.1
68.1
0.0
25.0
4 M.145 วังตะเคียนทอง ปากช่อง นครราชสีมา 130.6
5.7
0.0
18.7
44.1
31.9
16.9
0.0
16.8
5 บ้านดินอุดม ดินอุดม วังน้ำเขียว นครราชสีมา 119.4
0.0
0.0
1.6
7.7
0.6
24.7
0.0
4.9
6 บ้านบุตะโก บุตะโก วังน้ำเขียว นครราชสีมา 170.8
0.0
0.0
0.0
10.5
10.5
6.5
0.0
3.9
7 บ้านซับไทรทอง ซับไทรทอง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 140.5
0.0
0.0
2.5
20.6
4.4
5.2
0.0
4.7
8 อ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง สันกำแพง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 87.5
0.0
0.0
8.2
28.8
0.6
5.0
0.0
6.1
ลุ่มน้ำฝนลำเชียงไกร
1 อบต.กุดพิมาน ตำบลกุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 67.0
0.0
5.5
0.0
4.5
23.0
54.5
0.0
12.5
2 เทศบาลพันดุง ตำบล พันดุ ขามทะเลสอ นครราชสีมา -
0.4
2.8
0.0
15.2
0.8
16.4
0.0
5.1
3 อบต.สระจรเข้ ตำบลสระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา -
0.0
27.0
0.0
34.8
1.0
43.8
0.0
15.2
ลุ่มน้ำฝนลุ่มน้ำมูล
1 M.6A สตึก สตึก บุรีรัมย์ 155.7
0.0
0.0
10.9
16.3
6.3
3.6
0.0
5.3
2 อ่างจระเข้มาก โครงการ ชป. เมือง บุรีรัมย์ 217.2
0.0
0.0
9.5
0.0
0.0
9.5
0.0
2.7
3 อ่างห้วยเสนง โครงการ ชป. เมือง สุรินทร์ 228.2
12.6
0.0
0.0
7.5
0.0
1.2
0.0
3.0
4 อุตุฯศรีสะเกษ สถานีอุตุฯ เมือง ศรีสะเกษ 185.8
0.0
0.0
91.5
0.6
42.1
59.3
0.0
27.6
5 M.91 โคกแดง ภูสิงค์ ศรีสะเกษ 202.7
23.0
0.0
0.0
0.3
10.8
8.0
0.0
6.0
6 M.152 โพนทอง น้ำยืน อุบลราชธานี 149.2
0.0
0.0
29.1
7.0
0.0
0.0
44.1
11.5
7 อุตุฯอุบลราชธานี สนามบิน อุบลฯ เมือง อุบลราชธานี 203.9
0.0
0.0
77.2
3.3
56.9
32.1
1.7
24.5
8 อ่างร่องน้ำซับ โนนสวาท เมือง อำนาจเจริญ 222.5
0.0
0.0
73.1
16.2
3.7
18.0
1.4
16.1
9 กศน.เบญจลักษ์ เบญจลักษ์ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 115.5
0.0
7.0
26.0
5.5
4.0
9.5
0.0
7.4
10 อ่างเก็บน้ำหนองสิ ตำบลสิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ -
1.2
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.2
11 M.112 บ้านโคกใหญ่ สตึก บุรีรัมย์ -
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
สถานีน้ำฝนเฉพาะกิจ
1 M.66 วังชมภู กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ 75.5
0.0
0.0
101.5
12.0
1.5
3.0
5.0
17.6
2 M.98 พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ 191.0
2.0
2.5
1.5
2.5
2.0
1.0
0.5
1.7
3 M.176 โนนศรีไคล กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 181.0
0.0
0.8
17.2
2.2
17.0
38.4
0.4
10.9
4 M.182 สีถาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 135.0
0.0
0.0
46.4
0.8
20.0
31.6
0.2
14.1
5 E.98 แดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี 97.0
0.5
2.0
34.5
1.5
35.0
33.0
0.5
15.3
6 M.157 นิคม ป่าติ้ว ยโสธร 88.0
0.0
0.0
45.5
0.0
33.5
16.5
0.5
13.7
7 M.95A บ้านกู่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 81.5
0.0
0.0
27.5
0.5
21.5
11.5
0.0
8.7
8 ฉก.ทพ.ที่ 23 (โทรมาตรขัดข้อง) บ้านน้ำเย็น น้ำยืน อุบลราชธานี -
0.0
9 M.110 บ้านกุดสมบูรณ์ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี -
0.0
0.0
13.2
13.5
3.8
10 M.127 บ้านนาไฮ ตระการพืชผล อุบลราชธานี -
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11 รพ.สต.บ้านน้ำคำ บ้านน้ำคำ ไทยเจริญ .ยโสธร -
0.5
0.0
15.0
58.0
4.0
8.5
1.0
12.4
12 รพ.สต.โคกนาโก(โทรมาตรขัดข้อง) โคกนาโก ป่าติ้ว ยโสธร -
0.0
13 อบต.โพนทอง บ้านโป่งหิน เสนางคนิคม อำนาจเจริญ -
0.0
0.0
10.5
1.5
6.5
12.0
2.5
4.7
14 รพ.สต.บ้านนาแต้ บ้านนาเจริญ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ -
0.0
0.0
42.5
0.0
3.0
16.0
2.0
9.1