รายงานสภาพน้ำฝน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เลือกวันที่
PDF CSV คำอธิบายสีของข้อมูล

อธิบายสีของข้อมูล


ฝนเล็กน้อย
ฝนปานกลาง
ฝนหนัก
ฝนหนักมาก
Close ×
ที่ สถานี บ้าน อำเภอ จังหวัด ฝนสูงสุด
ที่เคยเกิด
มม.
ปริมาณฝน-มม.(วันที่) เฉลี่ยราย
สัปดาห์
อยู่ใน
เกณท์
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
29
พ.ย.
2564
30
พ.ย.
2564
1
ธ.ค.
2564
2
ธ.ค.
2564
3
ธ.ค.
2564
4
ธ.ค.
2564
5
ธ.ค.
2564
ลุ่มน้ำฝนเหนือเขื่อนลำตะคอง
1 บ้านหนองจอก หนองจอก ปากช่อง นครราชสีมา 124.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2 ฟาร์มโชคชัย 4 ฟาร์มโชคชัย 4 ปากช่อง นครราชสีมา 131.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3 บ้านคลองยาง คลองยาง ปากช่อง นครราชสีมา 109.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4 บ้านหนองไทรใต้ หนองไทรใต้ ปากช่อง นครราชสีมา 147.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5 บ้านหนองกะโตวา หนองกะโตวา ปากช่อง นครราชสีมา 131.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6 บ้านบ่อน้ำทิพย์ บ่อน้ำทิพย์ ปากช่อง นครราชสีมา 101.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7 เขาใหญ่ ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร เมือง นครนายก -
0.0
0.0
0.0
0.4
1.0
0.0
0.0
0.2
ลุ่มน้ำฝนท้ายเขื่อนลำตะคอง
1 เขื่อนลำตะคอง (M.38C) คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 162.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ เลิศสวัสดิ์ สีคิ้ว นครราชสีมา 160.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3 ประปาบ้านทรัพย์ทวี ทรัพย์ทวี สีคิ้ว นครราชสีมา 168.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4 อบต.กฤษณา กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา 112.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5 อบต.บ้านหัน หัน สีคิ้ว นครราชสีมา 127.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6 โรงเรียนบ้านโนนกุ่ม โนนกุ่ม สีคิ้ว นครราชสีมา 132.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7 อ่างเก็บน้ำซับประดู่ มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 118.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8 โรงเรียนบ้านหนองม่วง หนองม่วง สีคิ้ว นครราชสีมา 126.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9 อนามัยบ้านหนองตะไก้ หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 118.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10 สถานีอนามัยมะเกลือเก่า มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 122.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11 บ้านโกรกกระหาด โกรกกระหาด ขามทะเลสอ นครราชสีมา 117.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12 สนามกีฬา 80 พรรษา แสนสุข เมือง นครราชสีมา 142.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13 ศูนย์อุทกฯ ดอน เมือง นครราชสีมา 170.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ลุ่มน้ำฝนเหนือเขื่อนลำพระเพลิง
1 หน่วยพิทักษ์คลองปลากั้ง คลองปลากั้ง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 135.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2 ห้วยโกรกเด้ โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 149.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3 บ้านท่าน้ำซับ ท่าน้ำซับ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 155.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4 M.145 วังตะเคียนทอง ปากช่อง นครราชสีมา 130.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5 บ้านดินอุดม ดินอุดม วังน้ำเขียว นครราชสีมา 119.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6 บ้านบุตะโก บุตะโก วังน้ำเขียว นครราชสีมา 170.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7 บ้านซับไทรทอง ซับไทรทอง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 140.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8 อ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง สันกำแพง วังน้ำเขียว นครราชสีมา
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
ลุ่มน้ำฝนลุ่มน้ำมูล
1 M.6A สตึก สตึก บุรีรัมย์ 155.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2 อ่างจระเข้มาก โครงการ ชป. เมือง บุรีรัมย์ 217.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3 อ่างห้วยเสนง โครงการ ชป. เมือง สุรินทร์ 228.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4 อุตุฯศรีสะเกษ สถานีอุตุฯ เมือง ศรีสะเกษ 185.8
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5 M.91 โคกแดง ภูสิงค์ ศรีสะเกษ 202.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6 M.152 โพนทอง น้ำยืน อุบลราชธานี 149.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7 อุตุฯอุบลราชธานี สนามบิน อุบลฯ เมือง อุบลราชธานี 203.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8 อ่างร่องน้ำซับ โนนสวาท เมือง อำนาจเจริญ 222.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9 กศน.เบญจลักษณ์ เบญจลักษณ์ เบญจลักษณ์ ศรีสะเกษ 115.5
1.0
0.5
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.4
สถานีน้ำฝนเฉพาะกิจ
1 M.66 วังชมภู กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ 75.5
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
2 M.98 พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ 191.0
0.5
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
3 M.176 โนนศรีไคล อ.กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 181.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
4 M.182 สีถาน อ.กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 135.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5 E.98 แดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี -
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6 M.157 นิคม ป่าติ้ว ยโสธร 88.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7 M.95A บ้านกู่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด -
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8 อบต.กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0